Vår historia

På Klöverön har familjen Bredelius drivit sjömack och båtvarv sedan 1965. Från början låg på platsen där tappbryggan idag är en stor pontonbrygga i vilken cisterner för förvaring av diesel, bensin (93, 95, 98, 99) samt fotogen fanns.

Själva tappen på Klöverön byggde Esso 1962. Under sextio-talet fanns fyra mackar i Marstrand, förutom Esso på Klöverön också:

- Kalle Christoffersons mack på Malepert (BP). Kalle Christofersson som för övrigt drog igång varvsverksamheten på Klöverön som ett komplement till sin verksamhet på Malepert, för att kunna ta upp större båtar. Kalle Christofferson sålde 1962 till Rabeka båt, som i sin tur sålde 1965 till Bredelius.

- BP-macken ungefär där nuvarande brandstationen ligger. Ägdes av Uno Larsson som senare drev Ringens Varv under många år.

- Gulf, på nuvarande (f.d.) Statoils plats. Drevs av "Monken".

1973 byggdes nya bryggor, men bensinen såldes fortfarande under Essos varumärke. 1985 köptes Esso av norska Statoil genom vilket företag försäljningen fortsatte fram till 1995. Eftersom Statoil inte var så förtjusta i små stationer fortsatte försäljningen sedan under några år genom det lokala bolaget Oljan. 2002 köpte Hydro/Uno-X Oljan, och stationen bytte återigen namn, denna gång till Uno-X.

2007 var det så åter dags för de stora elefanterna att ta sig en svängom. Norska Statoil gick ihop med Hydro och därmed var på sätt och vis cirkeln sluten, med det lilla undantaget att Statoils syn på små stationer nu även spred sig till Hydro/Uno-X. Hösten 2007 sades omkring 200 stationsägare upp runt om i landet, däribland samtliga marinmackar. Dessutom sade OK/Q8 också upp sina marinmackar.

Till denna utveckling kommer kraven på att varje station skall kunna erbjuda förnyelsebara bränslen (lag från 2005). Från början var denna gräns satt vid en årlig försäljning om 10000 kubikmeter per år, men den har nu sänkts till 1000 kubikmeter. Dock är marinmackar undantagna eftersom inte många båtmotorer går att köra på förnyelsebara bränslen, och de bidrar med en relativt sett väldigt liten del av de totala utsläppen.*

Räkmacken
På fyrtiofyra år har vi således upplevt tre bolag under fyra olika namn. Vi har fört diskussioner med ett par andra av de större elefanterna, men insett att även om man periodvis kan få goda villkor och man når ut till en vidare skara kortkunder, så är man i händerna på dem då oljebranschen skakar. I ljuset av de gjorda erfarenheterna beslöts därför att dra igång ett nytt projekt: Räkmacken.

*) Generellt kan man säga att båtmotorer är sämst vad avser HC, dvs. utsläpp av kolväten, samt NOx, även om Volvo Penta ligger mycket långt framme på det området. Avseende utsläppen av koldioxid står dem som vanligt i relation till den energi din motor utvecklar. Stora svallvågor? Mycket koldioxid...