Motorbyten
Vi har med bra resultat gjort flera byten av Volvo Pentas nu alltmer åldrande MD2or och MD11or, till motorer från Solé. I de flesta fall är Solés Mini 17 den bästa ersättningsmotorn till mindre snipor, som används för fritidsbruk.

Att byta motor i sin snipa är förstås ett stort beslut. Dels är det förenat med en ganska stor investering, och dels finns förstås farhågan att man byter karaktär så mycket, att känslorna kanske falnar. Hittills är det emellertid inte någon som ångrat sitt motorbyte, snarare ha man besinnat att man borde gjort det tidiigare.

Den främsta skilllnaden på en Solé Mini 17 och en Volvo Penta MD2 eller MD11 är att Solé-motorn är mycket lättare. Det gör att man på en mindre snipa, såsom Nicandersnipan, kan behöva lägga i lite extra vikt, för att svara mot viktskillnaden. 


Oftast behöver man även bygga om motorbädden något. En MD2 eller MD2a som den också kallas, är endast 291 millimeter bred mellan motortassarnas centrum, och vid installation av en Mini 17, måste därför motorbädden breddas något. Byter man från en MD2b eller MD11 finns inte det problemet, eftersom de motorerna är 410 millimeter breda mellan motortassarnas centrum, precis som Solé-motorn. På de senare motorerna kommer emellertid tassarna lägre vid installation av en Mini 17, vilket man förstås för justera för.

Eftersom Solé-motorn är kortare, måste man i allmänhet byta axel. Generellt byter man även propeller. Vid byte av motor i en Nicander-snipa, använder man en propeller på 14*10 tum. Med ny motor och den propellern gör snipan 4,6 knop vid 2000 rpm, 6,2 knop vid 3000 rpm och har ett maxvarvtal på 3400 rpm vid 6,6 knop, om båten är lätt belastad.

I samband med motorbytet monterar man även ett nytt kombinerat reglage, samt ny instrumentbräda.

En modifiering avseende bränslesystemet måste också göras, eftersom Volvo Penta MD2 och MD11 har en sluten retur av överskottsbränsle. På Solémotorerna finns en returslang med en inre diameter på fem millimeter, som måste ledas till tanken.

Avseende avgasslangen monteras man en övergång mellan den klenare slang Solé-motorn använder sig av (40 millimeter) och Penta-motorns grövre (45 mm), om man inte väöljer att byta hela avgasslangen med ljuddämpare och skrovgenomföring, förstås.

Vad gör man med den gamla motorn då? I de flesta fall går de oftast att sälja på Blocket, och man kan då få tillbaka en liten del av kostnaden för motorbytet. Vi hjälper förstås till men annonsering och försäljning.

Vi kan erbjuda fasta priser på motorbyten i de flesta småsnipor - hör av dig om du vill veta mer!