"Vi som gick på vägen"
Boken om Klöverön, som blev färdig i slutet av juli 2019, är tyvärr slutsåld. Arbete med en ny upplaga pågår, och boken skall gå att köpa igen från våren 2022. Vid sidan av berättelserna som fanns med i första utgåvan, kommer även ett avsnitt om ålegräs, ålar och det ålfisket som i århundraden bedrivits runt öar som Klöverön att finnas med. Karolina Martinsson kommer också att bidra med ett avsnitt om den mat man kan skapa av det som växer i öns vattenbryn i form av tång, och av det som växer på ön.