Att driva ett småbåtsvarv, är en förmån på många sätt, men också en stor utmaning. De klassiska småbåtsvarven är idag nästan borta, av en mängd olika anledningar, där de främsta är ökande regleringar och kostnader i kombination med drastiskt ökade fastighetspriser. Av den anledningen har det varit viktigt för oss att hålla fast vid vissa kärnvärden, så att vi kan motstå samhällsutvecklingen så länge som möjligt:

 - Vi vill verka för långa kundrelationer. 

 - Även om det alltid är roligt med nya kunder, är den viktigaste tillgången för oss, en nöjd befintlig kund.

 - Genom långa kundrelationer lär kunden känna oss, och vi lära känna kunden, och vi minskar på det sättet risken för missförstånd och olyckliga tvister.

 - Vi skall sträva efter att endast acceptera arbeten som vi vet att vi har kompetens och tid att utföra.

 - Vi skall så långt som det är möjligt, undvika att ta stora risker genom att exponera oss ekonomiskt, och skall välja organisk tillväxt före stora steg, hur lockande sådana än kan te sig.

 - Vi skall eftersträva rak, ärlig och tydlig kommunikation med alla som har med oss att göra.

 - Vi uttalar oss aldrig om hur andra bedriver sina verksamheter, eller om kvaliteten på deras tjänster, utan fokuserar på det vi kan göra för att förbättra vårt arbete.

 - Vi skall verka för ett långsiktigt förvaltande av vår fastighet och av vår kundkrets, och arbeta för att varvet skall vara en tillgång för boende och besökare på Klöverön och i närområdet.