Nostalgi!

1. M/S Brasilia   Bilden är lånad av kommandobryggan.se 1. M/S Brasilia Bilden är lånad av kommandobryggan.se

M/S Brasilias sista resa från Hamburg till Shanghai 1983-1984

Hösten 1983 frågade en herre, Ulf, som förvarade sin båt på varvet mina föräldrar, Göran och Anita, om vi ville åka med en båt han köpt till Kina. Båten visade sig vara Johnson-linjens gamla Brasilia, byggd 1960, och nu utrangerad under hård konkurrens från den nya tidens containerbåtar. Pappa blev som vanligt inte svaret skyldig.

I texten nedanför är mina noteringar kursiverade. Mammas anteckningar i fotoalbumet är ej kursiverade. Det är fler bilder på människor än på teknik då vare sig mamma eller pappa var särskilt intresserade av teknikaliska aspekter - hade jag fått bestämma hade denna serie bilder innehållit en mängd kranar och andra spännande mackapärer. Version 1 av denna redogörelse är utlagd den sextonde december 2012, så gott jag nu kan minnas saken - det är ju dock 29 år sedan. Den som har mer information eller bilder om Brasilia får gärna höra av sig på info@kloveronsvarv.se Bilder får ej användas utan mitt (Magnus Bredelius) tillstånd - vilket är enkelt att få. Men ange gärna källan. Om någon ser sig på bild som vederbörande inte vill befinna sig på: kontakta mig så ordnar vi det. Bilderna är numrerade för referens.

24/12 Julafton Stort julbord, kapten i högsätet, överstyrman o Ulf sitter bredvid. 24/12 Julafton Stort julbord, kapten i högsätet, överstyrman o Ulf sitter bredvid.

Låt oss påbörja resan i Hamburg. I anslutning till bilderna anger jag noteringarna mamma gjort i fotoalbumet.

20/12-84
Avgång MS Victoria från Göteborg kl. 19:00.

21/12
Buss till Hamburg. Ombord på MS Bra (båten var omdöpt till det mindre vackra Bra, genom övermålning av "silia"). Båten var lastad med aceton och andra giftiga ting. Det var inte trevligt. (anillin, sten, diverse annat jox samt tusentals fat aceton, överstyrman steg av båten i Hamburg, och ny fick uppbringas)

22/12
Avgång från Hamburg kl 20:15. Fin middag. (med på båten fanns under de första två veckorna vid sidan av Ulfs vänner kypare och kock från rest La Scala i Göteborg - de steg samtliga av i Port Said)

23/12
Mulet o lungt. Livbåtsmönstring. Fin middag.

24/12 Julafton (bilden ovanför)
Stort julbord, kapten i högsätet, överstyrman o Ulf sitter bredvid.